Praegune turvavõrk ei ole kaugeltki piisav - ei vasta inimeste ootustele näiteks arstiabi kättesaadavuse osas ega taga väärikat vanaduspõlve. Küsimus on prioriteetides - ega me ei võrdle tervishoidu ja sotsiaalhoolekandesse suunatavaid absoluutsummasid või summat inimese kohta Põhjamaade või ELiga. See, millise osa loodud lisandväärtusest ja eelarvest sotsiaalkaitsesse suuname, on poliitilise valiku koht.