Eesti parteimaastikule võib parempoolse maailmavaatega poliitilise ühenduse Res Publica erakonnaks muutumise näol peagi lisanduda uus erakond, mille tulemusel võivad paremerakonnad killustuda.

Res Publica (RP) eestseisuses on ühenduse erakonnastumist mitu korda mitteametlikult arutatud, kuid vastava otsuse saab teha ainult aasta lõpus kogunev ühenduse üldkogu. „Paljud meie liikmed on seisukohal, et Eesti poliitilisele kaardile võiks tulla uus jõud,” tunnistas RP peasekretär Tõnis Kons.

RP algatas liikmeskonnas diskussiooni ühenduse uue programmi koostamiseks, mille eesmärk on pakkuda avalikkusele konkreetseid ideid ja lahendusi ühiskonna põhiküsimustes.