Harku kinnipidamiskeskuse juht Kristo Lensment kinnitas, et Tšadlin on Eestis, ent kuna tegemist on asüülitaotlejaga, pole võimalik tema kohta täpsemat infot jagada.