Liikumispuudega inimestel on haiguse, trauma, vanuse või puude tõttu piiratud võime vabalt liikuda, neist liiguvad ratastooliga umbes 10%. Tallinna tänavatel on liikumispuudega inimeste liikumine raskendatud, kuna puudub informatsioon liikumisteede turvalisuse ning nende läbitavuse kohta.

Tulenevalt määruse nõuetest tähistatakse ohutuse tagamiseks olulisemad liikumisteed liikumispuudega inimestele, lisaks tähistatakse liikumisteed, mis on raskesti läbitavad või mis ei ole võimalik ratastooli või tugiraami abil läbida ning on ohtlikud inimese tervisele.

Tähised, mil kujutatakse ratastoolis olevat inimese valget kujutist (rahvusvaheline piktogramm) ühevärvilisel taustal, paigaldatakse üldjuhul 2 - 2,5 meetri kõrgusele tänavavalgustuse või muu tugiposti külge, et need oleksid ratastooli kasutajatele nähtavad; pimedal ajal peavad märgid olema valgustatud.

Tähiste paigaldamist korraldab Tallinna kommunaalamet.