Samuti tahavad Tallinn Pride korraldajad tähelepanu pöörata asjaolule, et ka rongkäigu näol on tegemist põhiseadusliku õiguse kasutamisega, nimelt on igal kodanikul põhiseaduslik õigus rahumeelselt koguneda.

Politseipoolse kommentaariga seoses kodanike vaba liikumise takistamisega oleme kindlasti arvestanud ja teeme omalt poolt kõik nõutava, et seda õigust mitte takistada. Ilmselgelt oleme sel aastal enam tähelepanu pööranud osalejate turvalisusele ning kindlasti on meie esmane soov teha politseiga maksimaalselt koostööd, et vältida eelmisel aastal toimunud kahetsusväärseid vägivallaakte.


Kahtlemata paneme omalpoolt maksimumi rongkäigus osalejate turvaküsimusele ning vastutame avaliku koosoleku seadusest tulenevalt ka selle eest, et rongkäigus osalejad ei rikuks avalikku korda. Varasematel aastatel ei ole osalejad meie andmetel küll kordagi avalikku korda rikkunud, nii et võib samasugust seaduskuulelikku käitumist oodata ka sel aastal.

Samal ajal sooviksin avalikkusele meelde tuletada, et rongkäigu korraldajad ei saa ja ei pea vastutama rongkäigus mitte osalevate pealtvaatajate seaduskuulelikkuse eest. Kui mõni pealtvaataja soovib ka sel aastal rongkäigus osalevate seaduskuulelike kodanike pihta mune ning kive loopida või osalejaid rusikaga lüüa, siis paneb ta toime väärteo ning selle eest ei saa vastutada korraldajad.


Politsei ülesanne Eesti vabariigis ongi avaliku korra ning kodanike turvalisuse tagamine, ja meie omalt poolt soovime teha kõik, et neid selles abistada.

Tallinn Pride korraldajad ei pea võimalikuks ega otstarbekaks korraldada Pride rongkäiku mujal kesklinnas, sest see eeldaks liikluse peatamist tänavatel, autode ümbersõidu korraldamist ja takistusi ühistranspordi liikumisele ning takistaks sel moel paljude linnakodanike tavapäraseid toimetamisi ning käike.

Tallinna vanalinn on peaaegu täies ulatuses õueala, mis tähendab, et rongkäigu läbiviimine seal on märksa kergem nii korraldajatele kui ka linnale ning linnakodanikele. Hetkel on Tallinna linna kommunaalametil mure Vene tänavaga, täpsemalt Vene tänava autodele liikluseks avatud osaga Pühavaimu tänavast Apteegi tänavani, kus väidetavalt võib rongkäigu tõttu tekkida ummik.

Korraldajad kinnitavad omalt poolt, et teevad kõik võimaliku, et nädalavahetustel tiheda liiklusega Vene tänaval on rongkäigu liikumine seatud selliselt, et mitte takistada teisi liiklejaid. Samuti on Kommunaalamet väljendanud muret seoses rongkäigus osalejate möödapääsemisvõimalustega väliterrassidest.

Tallinn Pride korraldajad kinnitavad, et ka varasematel aastatel on vanalinnas rongkäigu marsruudile mõned välikohvikud jäänud ning nendest möödasaamine üldiselt probleeme valmistanud pole, seega võib ennustada, et probleeme pole ka sel aastal oodata.

Liiklusskeem loodetakse koostada ning Tallinna linna kommunaalametile esitada selle nädala jooksul. Turvaplaan loodetakse politseile kooskõlastuseks esitada järgmise nädala alguseks.

Kahtlemata on Tallinn Pride korraldajate sooviks täita kõiki seadustest ning määrustest tulenevaid nõudeid avaliku koosoleku korraldamiseks ning lootma jäädakse vastastikkusele sujuvale koostööle politsei ning linnavalitsusega; pisut on sel aastal peavalu valmistanud erinevate ametnike poolt antava info ning juhiste vasturääkivused, eriti neis asjus, millega varasematel aastatel probleeme pole olnud.

Kuid vaevalt et siin saaks rääkida kellegi pahatahtlikkusest või meelsuse väljendamisest antud ürituse suhtes, kindlasti on niisama palju asjaajamist olnud ka näiteks Sundance music festivali korraldajatel, tudengite kevadpäevade korraldajatel ning kõikidel teistel kodanikel, kes Tallinna linnas avalikke koosolekuid või üritusi korraldanud on.