„Interneti valitsemine näib olevat keerulisem kui raketiteadus. Ühest küljest muutub internet moodsates ühiskondades üha tähtsamaks ja ilma selleta ei saa enam toimida ei majandus ega elutähtis taristu, rääkimata inimestevahelisest suhtlusest, mille kohta meil on üha nõudlikumad ootused privaatsusele.