•• Järgmise aasta riigieelarve eelnõu näeb ette erakondade riikliku rahastamise kasvu praeguselt 60 miljonilt 90 miljoni kroonini aastas. On see põhjendatud?

Vello Pettai

TÜ võrdleva poliitika professor

•• Selleks et saaksime öelda, kas riiklik rahastamine on vähendanud erarahastajate mõju parteidele, peaksime kõigepealt võrdlema erarahastajate annetuste osakaalu enne ja nüüd. Iseenesest on raske uskuda, et rahastamise kasvuga kaasneks oluline muudatus poliitika kvaliteedis – võib-olla saadakse palgata professionaalsemaid inimesi ja tellida endale uuringuid. Kuid riikliku rahastamise kasv praegu ei lõpeta nii või teisiti erakondade suhteid erarahastajatega. Pigem on riikliku rahastamise suurendamise näol tegu valimisteks valmistumise ja selleks tarviliku võidurelvastumisega.

Ivo Rull

suhtekorraldusfirma

Rull & Rumm juhataja

•• Mõte suurendada riiklikku toetust on mõistlik senikaua, kuni seda tasakaalustab suurem kulukontroll ja tõhusam eraannetuste piiramine. Seega tuleks kõnealust kasvunäitajat vaadata erakonnaseaduse muudatuste kontekstis. Eraannetusi rohkem piirates on võimalik vähendada võimalust, et keegi saab endale meelepärast poliitikat osta – praegu kahjuks on seosed suurannetajate ja poliitiliste otsuste vahel üpris ilmsed. Tahaks uskuda, et iga järgmise riigikogu koosseisuga liigub Eesti poliitika ikkagi suurema läbipaistvuse suunas.

Katrin Aava

TLÜ kommunikatsioonieriala õppejõud

•• Iseenesest peaks riiklik toetus tegema poliitika läbipaistvamaks ning tugevdama kodanikuühiskonda, sest äriühingute ning eraannetajate surve poliitikutele peaks vähenema. Probleem on praegu just see, et eraannetajate panus pole  läbipaistev. Ideaalis võiks toetus olla ainult riiklik, kuid ma ei julgeks tänases Eestis olla nii radikaalne, sest kui erakonnad eraannetajatelt otse raha ei saa, siis nad saavad seda kaudselt (nt kõikvõimalikud maade, majade ning korteritega seotud tehingud, kus juriidiliselt on kõik korrektne vms) ja läbipaistvus jällegi väheneb. Igal juhul on läbipaistvuse seisukohalt parem, kui riikliku rahastamise osa on suurem. Väga oluline on jätta rahastamisvõimalused avatuks ka uutele tulijatele.