Peaminister Taavi Rõivas kommenteeris VKG teadet 500 töötaja koondamisest jutuga, et see on perede jaoks isiklikku laadi löök, mis pole julgeolekurisk ega anna põhjust regionaalsete maksusoodustuste tegemiseks. Rõivas kiitis, et Ida-Virumaal on 300 ja Eestis kokku 9000 vaba töökohta. Töötukassa, kes peab koondatavatele Rõivase lubatud individuaalsed lahendused leidma, teatas mullu suvel Ida-Virumaa tööturuülevaate lõpus rõõmsalt, et ainult vähestes Euroopa Liidu riikides on töötus väiksem kui Eestis.

Ent osa näitajate järgi pole olukord sugugi ilus. Kirde-Eesti töötuse määr on ammust aega suurem kui teistes Eesti piirkondades, tööhõive määr aga väiksem. Hõivatute arv kahaneb. Ida-Virumaa potentsiaali kohta on ikka ja jälle öeldud suuri sõnu, aga tööhõivenäitajates need ei kajastu.