On alust arvata, et puidurafineerimistehas suudaks tegutseda kooskõlas piirmääradega, mis ei avalda vesikonnale kui ökoloogilisele tervikule olulist mõju. Tehas suudaks tegutseda kooskõlas Euroopa Liidu ökomärgise taotlemiseks seatud tingimuste, sh õhu- ja veeheidete piirmääradega.

Ei ole oluline, kas tehase heitmed vastaksid Euroopa Liidu ökomärgise tingimustele. Igal juhul on tehase rajamine Peipsi järve hüdrokeemilist režiimi halvendav tahtlik tegevus, millest Eesti on rahvusvahelistes konventsioonides ja leppes Venemaaga lubanud hoiduda.