Käib diskussioon, kui palju peab keskkonna- ja ressursitasusid jõudma tagasi Ida-Virumaale. Kuna Lõuna-Eestis ei soovita töökohti ja arvatakse, et tööstus võiks olla vaid Põhja-Eestis, siis sellise heaolu nautimise eest tuleks tuleks Ida-Virumaale makse maksta.

Juba maksame: sellega, et Põlvamaa inimeste tervena elatud aastad lõpevad keskmiselt hea mitu aastat varem kui Harjumaal või Tartus. Ja muude toredate näitajatega, mis ilmestavad tervete ja toimekate inimeste lahkumist piirkonnast. Maksame lõivu inimestes.