Nii mõnegi meie tipp-poliitiku ettekujutus riigivõimu funktsioneerimisest on ikka imestusväärne küll.

Kaja Kallas kirjutab: "Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et otsustamine välispoliitika üle on vabariigi valitsuse töö." Kas tõesti? Teeme lahti Eesti Vabariigi põhiseaduse: "§ 86. Täidesaatev riigivõim kuulub Vabariigi Valitsusele. § 87. Vabariigi Valitsus: 1) viib ellu riigi sise- ja välispoliitikat."

Ehk siis - valitsus on meil endiselt täidesaatev võim. Valitsus viib ellu.