Meeldetuletuseks tean öelda, et 1938. a teatas haridusministeeriumi peainspektor Märt Raud teisel usuõpetajate kongressil, et Eesti algkoolides on usuõpetuse õppijate protsent 98, ning usuõpetuse taseme meie algkoolides hindas ta rahuldavaks. Nii võiks see ka tänapäeval Eesti koolides jätkuda. Usuõpetuse kooliprogrammi sisseviimise vajalikkust on põhjalikult ja kõiki aspekte arvestavalt Tartu Ülikoolis ka teaduslikult argumenteeritud.