Pärandaja varaliste küsimustega tegelemine on lihtsam juhul, kui lahkunu on surmale eelnevalt oma varalisi õigusi ja kohustusi organiseerinud või vähemalt mõnele lähedasele olulisema kohta teavet jaganud. Kui aga surm tuleb ootamatult, võib pärija leida end olukorrast, kust tal puudub igasugune ülevaade lahkunu võimalikest õigustest ja kohustustest.