Mina kui Ungari tegutsev aukonsul ja Eestis elavate ungarlaste seltsi esindaja ei saa jätta sellele reageerimata. Intervjuus heideti Ungari valitsusele ette igasuguseid surmapatte alates õigusriigi lammutamisest kuni akadeemilise ja ajakirjandusvabaduse piiramiseni, kuid argumentide osas jäi intervjueeritu napisõnaliseks. Pean seda vajalikuks täiendada pressivabaduse nimel, muidu jääks kõlama üksnes mitte just erapooletu isiku arvamus.

Tegelikkus näeb välja teisiti.