Paistab, et üks soome mees suudab muuta Eesti transpordiühendused maailmaga paremaks ja kiiremaks, kui suudavad valitsused, kellel on monopoolne õigus karistuste ähvardusel makse koguda, kuid pole sama suurt huvi inimeste elujärge parandada. Erakapital ja ettevõtjad ei saa müügi edendamiseks kasutada trahve ja repressioone, kuid nad teevad inimeste elu paremaks, pakkudes paremaid teenuseid. Ma loodan, et Peterit saadab edu.

Hiina säärased investeeringud välisriikide taristusse ei ole pelgalt rahapaigutus teenimise eesmärgil. Nendega kaasneb Hiina mõju ja hiina inimeste arvu järsk kasv. Väga tõenäoliselt EL seda oma piires ei taha. Tuleb oletada, et Vesterbackaga on seni mängitud, et talle lõpuks viisakalt ära öelda. Vesterbacka teab seda ning püüab viia surve nii suureks, et EL-il jääb lõpuks kaks valikut: lubada hiinlased tunnelit ehitama või finantseerida ise majanduslikult äärmiselt küsitava tunneli ehitamist.